Homeدرباره ما

دورنمای اداره بام سا

افغانستان کشوری که سالهای متمادی جنگ، مهاجرت و خشونت آن را آبستن فقر، بی سوادی و بیکاری ساخت، خوشبختانه توانست تا تمام کابوسهای چندین و چند ساله خود را به عنوان یکی از شیرین ترین رویاهای عمر خود تجربه نماید، باری دیگر دختران به مکتب میرفتند، باری دیگر سرود افغانستان زیبای من، گوشها را نوازش میداد، مادران فرزندان مسافر خود را که با دنیایی از امید به وطن خود باز گشته بودند دوباره در آغوش گرفتند، دستان توانمند جوانان این سرزمین برای آبادانی نه برای تخریب در تمام عرصه ها به کار افتاده بود، سرمایه گذاران شرافتمند و مسئولیت پذیر با انتقال سرمایه های خود به کشور، زمینه رشد صنایع، بازسازی و رشد اقتصادی، را بیش از پیش فراهم نمودند، زارعین نهال شانده و به سرسبزی کشور خویش بیش از پیش افزودند، اما متاسفانه این رویا نیز مانند تمام رویاهای دیگر دارای عمری بسیار کوتاه بود و دیری نگذشت که دشمنان قسم خورده این سرزمین، از تمام سعی و تلاش ممکن برای خانه نشین کردن دختران، جایگزینی اخبار دلخراش به جای سرودهای امید بخش، مسافر کردن فرزندان، جایگزینی تخریب به جای بازسازی، فرار سرمایه ها و ضعف صنایع به جای بازسازی و رشد اقتصاد، کشت زهر به جای میوه استفاده نمودند.

دقیقا زمانی که بسیاری از غنچه های امید به یاس و نا امیدی تبدیل گردیدند، انتحار، اختطاف، دزدی، قتل و غارت متولد شدند و مانند سی سال گذشته، ایجاد صلح به عنوان لازمه رسیدن به آرزوها نقل هر مجلس شده بود، فکر یافتن روشی دیگر برای دست یابی به آرزوهای دیرینه مردم این سرزمین در ذهن متولد شد. در زمانی که همه میگفتند: اول امنیت، بعدا رشد اقتصاد، من گفتم: با رشد تجارت میتوان ایجاد امنیت نمود و این جمله شروع بام سا بود.

با بسته شدن هر فابریکه، صدها کارگر بعدا از تحمل ماه ها بیکاری، به جمع  انتحاری، اختطافگر، دزد، قاتل و غارتگر خواهند پیوست، اما به توسعه فابریکات، زراعت، تجارت و ... زمینه پیوستن صدها انتحاری، اختطافگر، دزد، قاتل و غارتگر به جمع سازنده گان این وطن فراهم خواهد شد و همین تفکر باعث گردید تا ما به رفع هر آنچه که مانع رشد اقتصادی و رشد آنچه که باعث توسعه امور اقتصادی کشور است فکر نموده،  موانع را  رفع نموده و زمینه های رشد و توسعه امور اقتصادی کشور عزیز خود را بیش از پیش فراهم نمائیم.

 برای برآورده نمودن اهداف فوق، لازم بود تا اساس یک ارگان کارآ، توانمند، مسئولیت پذیر و جوان گذاشته شود و این زمان مصادف بود با تاسیس اولین شرکت ارائه کننده خدمات اقتصادی در سطح زون غرب ولایت هرات. اداره خدمات تجارتی و بازاریابی افغانستان با نام مختصر بام سا، در اول عقرب سال 1385  آغاز به فعالیت نمود و در تاریخ 1385/08/13 جواز فعالیت خود را با نمبر ثبت DO3-36 از اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) دریافت نموده و در 1385/09/11 رسما، طی یک محفل عظیم با حضور داشت صدها تن از شخصیتهای دولتی، اقتصادی، سرمایه گذاران و ... افتتاح گردید.

این شرکت خدماتی از همان بدو تولد، اساس کار خود را بر دوامداری و کسب اعتبارات بلند مدت گذاشت و همواره سعی نمود تا طوری فعالیتهای کاری خود را طرح نماید، تا در صورتیکه نتواند از کمک و همکاری موسسات تمویل کننده بهره مند شود، با تکیه بر ابتکارات و ارائه خدمات، قادر به تداوم امور کاری به صورت طویل المدت گردد.

اداره بام سا به عنوان اولین اداره ارائه کننده خدمات اقتصادی در ولایت هرات و زون غرب و به عنوان مبتکر برنامه های جدید اقتصادی در سراسر افغانستان، خرسند است از اینکه همواره توانسته است تا با بررسی چالشهای موجوده در برابر رشد اقتصادی کشور نوپای افغانستان، برنامه های موثر و مفید را راه اندازی نموده و از این طریق مسیر رشد و توسعه امور اقتصادی را بیش از پیش هموار سازد.

 

لینک های همکار

ارتباط با ما

19 18 22 0093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

افغانستان، هرات، ساختمان اتاق های تجارت، طبقه چهارم، اتاق شماره 204.