Homeدرباره مادورنمای اداره بام سا

دورنمای اداره بام سا

Our Vision

این اداره با تشکیل یک زنجیره مکمل از بخش های مختلف کاری سعی خواهد نمود تا مشکلاتی که فرا روی رشد اقتصادی کشور است، یکی یکی شناسای نموده و با استفاده از افراد متخصص و توانمند در برطرف نمودن مشکلات، یکی بعد از دیگری اقدام نماید، تا باشد که دیگر، جوانان این کشور از بیکاری رنج نبرده و به خاطر پیدا نمودن لقمه نانی به سایر کشورها مهاجر نشوند، دیگر در کشور از کشت، تولید و تجارت مواد مخدر اثری نباشد، سرمایه گذاران محترم ما با سرمایه گذاری در کشور، زمینه اشتغال جوانان زیادی را فراهم آورده و در توسعه امور بازسازی این کشور سهمی ارزنده تر داشته باشند، ظرفیتها و قابلیت های علمی و تخنیکی جوانان مستعد افغان به حدی بالا رود تا علاوه بر افغانستان، حاضر به همکاری در سایر کشورها نیز باشند.

ما اطمینان داریم که باتوسعه زنجیره فعالیتهای اداره بام سا در سراسر کشور، مشکلات زیادی از سر راه مردم برداشته خواهد شد و این اداره قادر خواهد بود تا علاوه بر افغانستان، بر رفع معضلات سایر کشورها نیز همکاری های شایسته و شایانی را ارائه نماید.

 

لینک های همکار

ارتباط با ما

19 18 22 0093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

افغانستان، هرات، ساختمان اتاق های تجارت، طبقه چهارم، اتاق شماره 204.